Lucien logo

Algemene Voorwaarden ‘Lucien Assistance’

(+32 3/253.63.39)

Tip! Bewaar dit nummer en uw klantennummer (van je Lucien klantenkaart) in uw mobiele telefoon zodat u het steeds bij de hand hebt.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

De bepalingen die volgen zijn van toepassing op de hele bijstandspolis.

 1. Wie kan gebruik maken van deze bijstandspolis?

Elke fiets die aangekocht werd bij één van de Lucien-fietswinkels geniet – na activatie – van 1 jaar Lucien Assistance. De bijstand is gekoppeld aan de fiets en niet aan een persoon. De controle van de dekking gebeurt op basis van het Lucien klantennummer (LUCIENXXXXXX) dat de eigenaar ontvangt bij levering van de fiets. Ook zal de bijstandscentrale vragen naar het merk van de fiets.

Bij aankomst kan de pechverhelper eventueel ook het framenummer van de fiets en de identiteitsgegevens van de bestuurder noteren. Indien er geen geldig contract kan worden teruggevonden, zal de bestuurder gevraagd worden een document te ondertekenen waarin hij/zij zich akkoord verklaart de kosten van de interventie te betalen, indien achteraf blijkt dat hij/zij geen recht had op bijstand.

 1. Wat moet de eigenaar doen om deze bijstandspolis te activeren?

Bij levering van de fiets bezorgt de Lucien-fietswinkel een unieke klantenkaart met klantennummer aan de eigenaar van de fiets. Op het online registratieformulier www.lucien.bike/assistance, dient de eigenaar zich te registreren om zo Lucien Assistance te activeren.

 1. Aanvang en geldigheidsduur van de polis

De geldigheid van de fietsbijstand gaat in 48 uur na registratie via het online formulier, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. De geldigheidsduur is 1 jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid de fietsbijstand te verlengen onder voorwaarden. De looptijd van de fietsbijstand kan niet (tijdelijk) worden opgeschort.

 1. Betwistingen

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 1. Vrijwaringclausule

Lucien Assistance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de hulpverlening, noch voor tekortkomingen of vertragingen bij het uitvoeren ervan, in geval van omstandigheden onafhankelijk van de eigen wil of in geval van overmacht, zoals burger- of internationale oorlog, volksopstand, oproer, terrorisme, staking, vergeldingsmaatregelen, beperking van de bewegingsvrijheid, radioactiviteit, (bindende) bepalingen van Belgische of buitenlandse overheden (bv. negatief reisadvies of reisverbod, lockdown, quarantainemaatregelen, …), natuurrampen, enz.

 1. Uitsluitingen

Lucien Assistance is niet gehouden tot tussenkomst in geval van:

 • Prijs van wisselstukken of materiaal
 • Tussenkomsten die het gevolg zijn van incidenten die de fiets niet immobiliseren.
 • Herstellingskosten door fietsherstellers en eventuele onderhoudskosten.
 • Kosten ten gevolge van prestaties die niet via Lucien Assistance werden aangevraagd
 • Alle schade, pech of ongeval die zich voordoet tijdens training of deelname aan wedstrijden met de fiets.
 • Deze overeenkomst dekt geen diefstal of beschadigingen van voorwerpen of bijhorigheden van de fiets tengevolge van pech en ongeval.
 • Bijstand aan een fiets die reeds bij een fietshersteller staat.
 • Verwijdering fiets in opdracht van de overheid of de politie.
 • Alle gevallen van misbruik en/of bedrog.
 • Interventies die aangevraagd worden op plaatsen die niet bereikbaar zijn voor interventievoertuigen (bijvoorbeeld bospad, ...)
 • Medische bijstand aan bestuurder van de fiets
 • Telefoonkosten om de bijstandscentrale te bereiken
 • Verloren sleutels van een fietsslot
 • Interventies buiten de Benelux.
 1. Verplichtingen van de bestuurder

De bestuurder van de fiets verbindt er zich toe:

 • Zijn/haar medewerking te verlenen aan de administratieve formaliteiten en verplichtingen die noodzakelijk zijn om de gevraagde bijstand te kunnen uitvoeren.
 • Ons juist te informeren over het schadegeval.

B. PECHVERHELPING AAN FIETSEN

 1. Geografische dekking:

De bijstand is geldig in België, Nederland en Luxemburg.

 1. Wanneer wordt bijstand verleend?

De waarborgen zijn van toepassing als de immobilisatie is ontstaan uit een technisch defect, diefstal, ongeval of vandalisme.

De bijstand wordt enkel verleend indien de bestuurder aanwezig is bij de fiets en de fiets zich bevindt op een weg die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig – uitgezonderd bij diefstal.

 1. Waaruit bestaat de dienstverlening?
 2. Het ter plaatse sturen van een pechverhelper, na telefonische oproep op het uniek Lucien Assistance oproepnummer (+32 3/253.63.39). Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar.
 3. Indien de fiets ter plaatse niet door de pechverhelper terug rijklaar kan worden

gemaakt, worden de bestuurder en de fiets overgebracht naar:

 • Tijdens de openingsuren van de Lucien-fietsherstellers:

De bestuurder én de fiets worden naar de dichtstbijzijnde Lucien-fietshersteller gebracht.

Of

De bestuurder én de fiets worden overgebracht naar het vertrek- of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is.

 • Buiten de openingsuren van de Lucien-fietsherstellers:

De bestuurder wordt overgebracht naar het vertrek- of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is. De fiets wordt overgebracht naar een steunpunt en de volgende werkdag naar de dichtstbijzijnde Lucien-fietshersteller.

Of

De bestuurder én de fiets worden overgebracht naar het vertrek- of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is.

Zowel tijdens als buiten de openingsuren van de Lucien-fietshersteller kan de bestuurder slechts 1 scenario kiezen.

 • In geval van diefstal van de fiets, heeft de bestuurder recht op vervoer met een maximum-waarde van € 80.

Lucien Assistance is gebaseerd op een overeenkomst gesloten tussen Lucien en VAB nv, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, waarbij VAB nv instaat voor de daadwerkelijke operationele uitvoering van de bijstand.